Forum Rzeźbiarzy Forum Rzeźbiarzy
RZEŹBA w DREWNIE
Dla tych co rzeźbią i kochają piękno
Kochasz sztukę?Zapraszamy

FAQFAQ  Tutaj MieszkamTutaj Mieszkam  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Poprzedni temat :: Następny temat
Przenośne pilarki łańcuchowe- wszelkie możliwe zagrożenia
Autor Wiadomość
frowak 
Przyjaciel.Imię: Ireneusz
Nazwisko: Sokół
Dołączył: 01 Sty 2009

Skąd: Lądek Zdr. Dolnośląskie
Wysłany: 01-03-2009, 12:39    Przenośne pilarki łańcuchowe- wszelkie możliwe zagrożenia

Wypadki powodowane przez przenośne pilarki z piłą łańcuchową do drewna (pilarki łańcuchowe) są przede wszystkim wynikiem bezpośredniego kontaktu operatora z piłą łańcuchową.
Według danych krajowych i zagranicznych ok . 30% urazów występujących przy pracach leśnych powodowanych jest przez pilarki łańcuchowe do drewna, z czego ok . 20% powstaje na skutek odbicia pilarki.
O skali problemu mogą świadczyć statystyki podawane w USA, wg których w ostatnich latach rejestruje się ok . 40 000 wypadków rocznie przy pracy pilarkami łańcuchowymi.
Bezpieczeństwo użytkowania tych maszyn jest istotne, ponieważ są one uważane za najbardziej niebezpieczne maszyny ręczne sprzedawane na rynku.
Nabywcy-amatorzy mogą wykorzystywać taką maszynę do swoich domowych potrzeb bez posiadania jakichkolwiek uprawnień. Nie muszą oni także przechodzić żadnych obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa jej obsługi.
Dlatego istotne stają się dostępne źródła informacji związane z bezpieczeństwem użytkowania pilarek. Źródłem takich informacji są instrukcje obsługi tych maszyn.Użytkownik powinien je przeczytać jeszcze przed rozpoczęciem pracy pilarką,a podczas pracy stosować zalecenia i rady, które są w niej zawarte.

Przyczyny wypadków
powodowanych
przez pilarki łańcuchowe

Przyczyny większości wypadków powodowanych przez pilarki łańcuchowe:
-nieznajomość zasad bezpieczeństwa pracy pilarki lub brak doświadczenia operatora pilarki,
-świadome niestosowanie się do zaleceń bezpiecznej pracy podanych w instrukcji obsługi pilarki,
-nieuwaga,zmęczenie lub inne przyczyny powodujące brak koncentracji operatora pilarki,
-niesprawność pilarki.

Odbicie pilarki
W tych maszynach główne źródło zagrożenia stanowi piła łańcuchowa, a zwłaszcza zjawisko jej odbicia, tzn.nagłego odchylenia prowadnicy pilarki w kierunku do operatora, co może spowodować nieoczekiwany kontakt piły łańcuchowej z jego ciałem,prowadzący do poważnych wypadków-ze śmiertelnymi włącznie.
Odbicie pilarki.

Odbicie pilarki może wystąpić przy wszystkich operacjach wykonywanych pilarkami łańcuchowymi(ścinaniu,przecinaniu,okrzesywaniu i pielęgnacji drzew).
Na skutek odbicia pilarki operator może doznać poważnych urazów głowy,szyi, twarzy,ramion, a nawet nóg(np.ścinanie drzew).

Przyczyny wypadków spowodowanych odbiciem pilarki łańcuchowej np:
-zdjęcie przeciwodbiciowej osłony pilarki, która w przypadku wystąpienia odbicia pilarki zatrzymuje ruch piły łancuchowej,
-wykonywanie prac niedozwolonych pilarką łańcuchową, np.próby wykonywania otworu w drewnie-drzewie lub cięcie przedmiotów wykonanych z materiału innego niż drewno,
-praca pilarką trzymaną jedna ręką lub powyżej ramion,
-wyszarpywanie piły łańcuchowej zakleszczonej w obcinanej gałęzi lub ścinanym drzewie,
-cięcie końcówką prowadnicy
Niedozwolone cięcie końcówką prowadnicy pilarki łańcuchowej.

-zakleszczenie piły łańcuchowej uwięzionej w drewnie-drzewie lub gałęzi drzewa,
-nagłe uwolnienie piły łańcuchowej uwięzionej w drewnie-drzewie,
-popychanie lub odciąganie pilarki podczas cięcia,
-nie zwracanie uwagi na przeszkody,np.gałęzie lub inne przedmioty,
-praca pilarką na drabinie,
nie stosowanie odpowiednich długości prowadnic adekwatnych do rodzaju wykonywanych prac i typu pilarki,
Odbicie na skutek dotknięcia piłą łańcuchową dna szczeliny w nie przeciętym całkowicie drzewie.

-niewłaściwy stan naostrzenie lub niewłaściwy naciąg piły łańcuchowej,
-inne stosowanie piły łańcuchowej niż zalecana przez producenta.

Okrzesywanie i przecinanie drzew


Oprócz odbicia podczas pracy pilarką mogą również powstać inne zagrożenia dla operatorów pilarek,np.podczas okrzesywania i przecinania drzew najbardziej zagrożone są dolne kończyny.
Przyczyną wypadków przy tych operacjach są m.in:
-opadnięcie w dół pilarki na skutek wyszarpnięcia zakleszczonej piły łańcuchowej z gałęzi lezącego drzewa,
-wspinanie się na gałąź ściętego drzewa podczas jego okrzesywania,co może spowodować jej złamanie,
-opadnięcie w dół pilarki po zakończeniu obcinania gałęzi.

Wypadki powodowane uszkodzeniem zespołów pilarki łańcuchowej i innych urządzeń


Oto przyczyny wypadków:
-zerwanie piły łańcuchowej,
-uszkodzenie hamulca ręcznego piły łańcuchowej związanego z osłona przednia pilarki ,
-nieszczelność zbiorników paliwa lub oleju,która może być przyczyną pożaru lub eksplozji,
-awaria dźwigu(podnośnika) przemieszczającego operatora pilarki w górę w celu wykonania prac pielęgnacyjnych.

Inne czynniki występujące w środowisku pracy operatora pilarek łańcuchowych,które powodują wypadki

Ponieważ praca pilarkami łańcuchowymi odbywa się przed wszystkim na otwartym powietrzu, w związku z tym,wpływ na bezpieczeństwo pracy maja także warunki atmosferyczne, a wiec temperatura,wilgotność,opady oraz wiatr.

Zagrożenia powodowane przez sprężynujące gałęzie i pnie drzew


Czynnikami niebezpiecznymi,zwłaszcza podczas operacji okrzesywania i przecinania drzew,mogą być sprężynujące gałęzie i pnie drzew. Naprężone przez inne obalone drzewa lub pod własnym ciężarem tworzą sprężynujące belki, które mogą uwolnić swoją energię po obcięciu/przecięciu pilarką i spowodować poważne urazy całego ciała operatorów tych maszyn.
Uwolnienie tej energii może nastąpić także podczas złamania gałęzi i pni drzew np. na skutek uderzenia przez inne obalane drzewo lub prób przemieszczania obalanych drzew przez pracowników.

Zagrożenia powodowane przez obalane drzewa

Przy ścinaniu drzew, niebezpiecznym czynnikiem mechanicznym, zarówno dla osoby obsługującej pilarkę jak i dla osób postronnych znajdujących się w strefie zagrożenia mogą być także obalane drzewa.
Pień drzewa zamiast upadać w zaplanowanym kierunku może przechylić się do tyłu. Jeżeli "zawiasa" utworzona w obalanym pniu drzewa pęknie- drzewo może upaść do tyłu, na operatora pilarki.
Zawiasa prowadząca obalane drzewo,utworzona w jego pniu po wykonaniu odpowiednich podcięć.

Jeżeli podczas obalania drzewa "zawiasa" pęknie lub zostanie ścięta, pień drzewa może zeskoczyć, stoczyć się i przemieścić w dowolnym kierunku. Takie zjawisko może nastąpić zwłaszcza kiedy obalane drzewo uderzy w sąsiednie stojące drzewo lub upadnie na nierówne podłoże. Pień drzewa może ulec także rozszczepieniu podczas wykonywania w nim podcięć. W momencie rozpoczynania obalania drzewa, jego ciężar może spowodować gwałtowne odbicie do tyłu części jego pnia.

Rozszczepienie pnia obalanego drzewa.

Podczas obalania drzew zagrożeniem jest także splątanie ich gałęzi z gałęziami sąsiednich drzew. Kiedy operator pilarki wykonuje tę operację, może nie zauważyć, że obalane drzewo ciągnie i wyrywa z ziemi sąsiednie stojące drzewo. Przyczyną wypadków wynikających ze splątania się gałęzi drzew może być:
- uderzenie przez ścinane drzewo, na którym zawiesiło się inne obalone drzewo,
- uderzenie przez obalane drzewo, które zawiesiło się na stojącym drzewie, a następnie złamało się i obluzowało spadając na ziemię,
– uderzenie przez obalane drzewo zawieszone na stojącym drzewie, które zadziałało jak katapulta, odrzucając ścięte drzewo w kierunku operatora pilarki,
– uderzenie przez ścinane, wygięte do ziemi drzewo, na którym się zawiesiło obalane drzewo,
– uderzenie przez obalone drzewo zawieszone na gałęziach sąsiedniego drzewa, które spadło nagle w wyniku podmuchu wiatru,
– uderzenie przez „uwalniane” pilarką drzewo zawieszone w gałęziach innego drzewa, które złamało się i upadło na ziemię,
– uderzenie przez obalane drzewo w operatora pilarki. Droga ewakuacji została zablokowana przez zawieszony w sąsiednim drzewie ścięty wcześniej wierzchołek innego drzewa, który po uderzeniu w niego przez obalane drzewo spadł na ziemię.

Podczas obalania drzew przyczyną wypadków mogą być także:
– uderzenie w pracownika znajdującego się w jego zasięgu,
– uderzenie przez obalane drzewo,które zmieniło kierunek upadku z powodu powiewu wiatru,
– uderzenie przez martwe drzewo w pracownika, który usuwał się ze strefy zagrożenia po rozpoczęciu obalania innego drzewa,
– uderzenie przez martwe drzewo, które złamało się i z opóźnieniem upadło na ziemię po uderzeniu go przez inne obalane drzewo,
– uderzenie przez górny kawałek martwego drzewa, które w czasie obalania uderzyło w inne stojące drzewo i uległo złamaniu,
– uderzenie przez ścinane drzewo w operatora pilarki, który nie wykonał na tym drzewie odpowiednich podcięć ukierunkowujących jego upadek,
– uderzenie przez upadające podcinane drzewo podczas próby uwolnienia przez pracownika piły łańcuchowej uwięzionej w ścinanym drzewie.

Opisane wypadki, występujące podczas obalania drzew są przyczyną poważnych urazów głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, organów wewnętrznych. Powodują w wielu przypadkach śmierć poszkodowanych osób.

Zagrożenia powodowane przez suche lub złamane gałęzie

Zagrożenia pracowników zatrudnionych przy pozyskiwaniu i ścinaniu drzew powodują także spadające suche lub złamane gałęzie. Mogą one złamać się i spaść na skutek drgań pilarki łańcuchowej podczas ścinania drzew lub w wyniku uderzeń w pień drzewa przy wbijaniu klinów w rzaz ścinający. Zagrożeniem są także lecące gałęzie obalanego drzewa, złamane podczas jego upadku na ziemię lub pochwycone przez to drzewo i złamane gałęzie sąsiednich drzew.

Wypadki powodują także spadające gałęzie drzew na skutek:
– uderzenia operatora pilarki ścinającego drzewo złamaną spadającą gałęzią innego drzewa, które poprzednio miało ścinany wierzchołek,
– uderzenia przez złamaną spadającą gałąź drzewa, wokół którego operator pilarki ścina krzaki lub wykonuje inne prace,
– uderzenie przez suchą gałąź drzewa w operatora pilarki ścinającego sąsiednie drzewo lub wykonującego inne prace,
– uderzenie operatora pilarki przez gałąź drzewa, która złamała się i upadła po uderzeniu w nią przez ścinane drzewo.
Spadające gałęzie drzew powodują przeważnie urazy pleców i głowy szyi operatorów pilarek lub ich współpracowników.

Zagrożenia powodowane przez leżące pnie/kłody drzew

Obalone lub powalone przez wiatr drzewa mogą przemieszczać się podczas obcinania ich gałęzi lub usunięcia innych przeszkód powodujących ich unieruchomienie w danym położeniu.
Uwolnienie leżącego pnia/kłody drzewa może także spowodować uderzenie obalanego drzewa lub spadającej gałęzi drzewa. Przesuwające się lub toczące pnie/kłody drzew
mogą pochwycić nogi pracownika, przewrócić go i spowodować jego przygniecenie.

Zagrożenia związane z pracą na wysokości

Charakterystyczną grupą wypadków związaną z pracami przy ścinaniu i po-
zyskiwaniu drzew są upadki z wysokości, ponieważ część prac operatorzy pilarek wykonują na drzewach (np. ścinanie wierzchołków, obcinanie suchych gałęzi itd.). Upadki z drzew natomiast powodowane są na skutek prób popychania ścinanych wierzchołków drzew, w
celu uwolnienia zakleszczonej piły łańcuchowej. Wierzchołek drzewa upada uderzając i zwalniając linę mocującą uprząż pracownika oraz powodując jednocześnie upadek i potłuczenia operatora pilarki. Przyczyną upadku jest również przecięcie pilarką lin mocujących uprząż (przypadkowym lub po potknięciu się/poślizgnięciu się) oraz pęknięcie gałęzi lub pnia mocujących linę uprzęży operatora pilarki.

Wypadki powodowane przez napowietrzne linie wysokiego napięcia

Liczną grupę wypadków występujących podczas prac wykonywanych przy
ścinaniu i pozyskiwaniu drzew powoduj napowietrzne linie wysokiego napięcia. Operatorzy pilarek mogą ulec porażeniu prądem elektrycznym m.in.: podczas obcinania mokrych gałęzi drzew; wskutek trzymania przez operatora w ręku nie izolowanych elementów (np. prętu metalowego używanego do opuszczenia pilarki łańcuchowej na ziemię); wskutek bezpośredniego dotknięcia przewodu wysokiego napięcia znajdującego się na ziemi (np. po wciśnięciu go w ziemię przez obalone drzewo) oraz dotknięcia przewodu wysokiego napięcia głową lub ręką podczas obcinania gałęzi drzewa, które wrosły w linię wysokiego napięcia.

Podczas prac wykonywanych w lesie operator pilarki korzysta też z innego, oprócz pilarek, sprzętu pomocniczego.
Ich obecność na stanowiskach pracy lub w ich sąsiedztwie może być także przyczyną wypadków, takich jak:
– przygniecenie operatora pilarki do samochodu ciężarowego przez przemieszczający się nagle podajnik/ładowarkę na skutek zwolnienia hamulca blokującego tę maszynę,
– uderzenie przez gałąź rozszczepionego drzewa obalanego/ściąganego za pomocą maszyny do zrywki, które zostało wypuszczone przez tę maszynę,
– uderzenie operatora pilarki przez spadająca kłodę z ładowarki/podnośnika, która była podnoszona i obluzowała się podczas obcinania w niej sęków lub pozostających gałęzi,
– rozjechanie operatora pilarki łańcuchowej przez kierowcę pojazdu z napędem mechanicznym.

Zagrożenia powodowane przez hałas, drgania i czynniki chemiczne


Hałas powoduje pogorszenie słuchu podczas długotrwałego użytkowania pilarek łańcuchowych. Pomimo stosowania przez producentów różnych rozwiązań konstrukcyjnych ograniczających jego emisję (np. tłumików w pilarkach spalinowych) Dlatego podczas pracy pilarkami łańcuchowymi należy stosować ochronniki słuchu.
Drgania generowane przez pilarki i przenoszone do organizmu operatorów
przez kończyny górne są przyczyną powstawania zespołu wibracyjnego uznanego za chorobę zawodową. Przyspieszenie drgań mierzonych na rękojeściach pilarek najnowszych typów zostały w znacznym stopniu ograniczone. Stało się tak dzięki zastosowaniu układów tłumiących drgania. Składają się one z zespołów amortyzatorów gumowych lub sprężynowych zamocowanych między uchwytami pilarek a korpusem pilarki lub na zamocowaniach silnika. Zgodnie z danymi podawanymi przez producentów, wartości przyspieszenia drgań rejestrowane na uchwytach pilarek wynoszą obecnie od kilku do kilkunastu m/s2. Zdarzają się też wyższe wartości, zwłaszcza dla pilarek nieprofesjonalnych przeznaczonych do sporadycznego użytku. Dlatego podczas pracy pilarkami łańcuchowymi należy stosować rękawice antywibracyjne ograniczające
transmisję drgań do rąk operatorów.

Czynniki chemiczne

Zagrożenie mogą stwarzać oleje do smarowania piły łańcuchowej oraz w pilarkach spalinowych gazy spalinowe i samo paliwo. Poza szkodliwym działaniem na organizm człowieka, mogą one powodować zagrożenie pożarem i wybuchem.

Analizując przebieg przedstawionych wypadków, możemy stwierdzić, że w wielu przypadkach, gdyby człowiek postępował inaczej –uniknąłby zagrożeń i urazów.
Niezwykle istotne dla bezpieczeństwa użytkowania przenośnych pilarek łańcuchowych są działania profilaktyczne, mające na celu informowanie obecnych i przyszłych użytkowników maszyn o istniejących zagrożeniach, występujących przy pracy tymi maszynami.

Źródło: Centralny Instytut Ochrony Pracy
_________________
Ireneusz Sokół
 
 
Artur 
aktywny forumowicz


Dołączył: 17 Maj 2008

Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 01-03-2009, 7:36    

Owszem, trzeba uważać. Warto może nawet zafundować sobie spodnie chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową nóg za ok . 3 stówki.

I jeszcze ważne, żeby nie podcinać gałęzi, na której się siedzi, lub do której jest się przywiązanym:

http://www.youtube.com/watch?v=kHUtp5w3kis


http://www.youtube.com/wa...KaE4dFxP4E&NR=1
  
 
 
frowak 
Przyjaciel.Imię: Ireneusz
Nazwisko: Sokół
Dołączył: 01 Sty 2009

Skąd: Lądek Zdr. Dolnośląskie
Wysłany: 01-03-2009, 8:31    

Mi tam pierwszy filmik nie wygląda na wypadek lecz na celowe działanie.
Zwróć uwagę na fakty. Facet ma uwiązane liny w dwu miejscach- powyżej i poniżej cięcia.
Po co? Wykonuje cięcie i wyraźnie widać że pośpiesznie wyłącza pilarkę, którą ma uwiązaną do uprzęży. Na koniec wreszcie przyjmuje pozycję w której jak mi się zdaje, wydawało mu się że bezpiecznie przetrzyma wstrząs. Widać że troszkę źle mu się wydawało :mrgreen: :mrgreen:
Po mojemu to z jakiegoś powodu nie mógł puścić drzewka na ziemię. Robiłem podobne cięcia osobiście- tyle że nie tak kozacko. Ja ciąłem najwyżej metrowe odcinki, tak żeby lina wytrzymała.
_________________
Ireneusz Sokół
 
 
Jan Kosiorek 
aktywny forumowicz

Dołączył: 21 Gru 2008

Skąd: Elk
Wysłany: 01-03-2009, 10:44    

Pięknie, że podałeś zasady poslugiwania sie piłą lancuchowa. Jest to istotne dla tych co biorą sie za rzeźbienie i do pomocy używaja pil. Ja osobiscie również używam dość często piły łańcuchowej tyle,że elektrycznej i choć należy przestrzegać zasad bhp przy pracy z takim narzedziem, to stwierdzam, że piła elektryczna jest znacznie bezpieczniejsza i takie piły polecam do pomagania sobie w rzeźbieniu zwłaszcza dla początkujących.Polecam też stosowanie do rzeźbienia pił z krótkimi prowadnicami / do 35 cm/ gdyż takie najbardziej są przydatne i najbezpieczniejsze. Pozdrawiam JK
 
 
frowak 
Przyjaciel.Imię: Ireneusz
Nazwisko: Sokół
Dołączył: 01 Sty 2009

Skąd: Lądek Zdr. Dolnośląskie
Wysłany: 01-03-2009, 12:22    

Zasady BHP są ważne przy pracy każdym narzędziem. Nie tylko przy pracy "takim narzędziem" Panie Janku. Weźmy zwykłą niegroźną miotłę dla przykładu- potrafi ona wznieść w powietrze spore tumany kurzu który osadza się nam na płucach. Po latach może pojawić się pylica... A ile zna pan osób które do zamiatania(warsztaciku na przykład) zakładają maskę???
Idę o zakład że żadnej. Standardowe podejście ludzi jest właśnie takie- pylica????- to mają tylko górnicy.

Co do pił. Opiszę po krótce dwa z przypadków jakie znam.

Przypadek 1.
Byłem jeszcze gówniarzem. Wujek wziął mnie ze sobą do lasu. Mieliśmy ciąć żerdki na ogrodzenie. W porze śniadaniowej ów wujek postanowił rozpalić ognisko. W tym celu zaczął krzesać gałęzie na ogień. Robił to jak wariat,wymachując pilarką jak opętany. Piła odbiła w jego kierunku. Nie miała sprawnego hamulca. Nic mu się wówczas nie stało. Krzyczał tylko:
-Widziałeś jaki refleks mam??? Widziałeś???
Nie wiedział jeszcze w tym momencie że łańcuch pilarki rozpołowił mu przód wełnianej czapki którą miał na głowie...
Wnioski wyciągnijcie sobie sami.

Przypadek 2.
Rzecz działa się w remontowanym schronisku o którym piszę w temacie "ku przestrodze".
Jako że ja dostałem tam pracę na miejsce człowieka o którym będę pisał, znam temat tylko z opowieści- przede wszystkim tego człowieka właśnie.
Facet obijał boazerią cały pokój w którym były widoczne belki konstrukcyjne poddasza.
Wspomniane belki również miały być obite. W pewnym miejscu na spodzie poziomej beleczki(ok.120cm nad podłoga) wystawał sęk który musiał być zlikwidowany.
Złapał więc ów facet łańcuchową piłę elektryczną, kucnął sobie na przeciw sęka i końcówką prowadnicy(!) począł go likwidować. Niestety nie miał tyle szczęścia co wujek...
Piła wgryzła się w obojczyk(tak po przekątnej jakoś) i zrobiła spore spustoszenie.
Lekarze twierdzili że aortę minęło na góra pół centymetra.
Teraz facet chodzi jakby miał rękę do paska uwiązaną. Jest praktycznie bezwładna.

Reasumując:
Nie zgadzam się z tezą/twierdzeniem jakoby pilarki elektryczne były by bezpieczniejsze od spalinowych. Zagrożeniem w obu przypadkach jest łańcuch tnący- tak samo ostry oraz brak wyobraźni.
Osobiście zaryzykowałbym nawet tezę, że w wielu przypadkach to właśnie te elektryczne są bardziej niebezpieczne. Chodzi mi tu w szczególności o najtańsze modele które wg.mnie mają zbyt wolne obroty co powoduje że przy bardziej "udziwnionych" cięciach potrafi ta piła miotać.
_________________
Ireneusz Sokół
 
 
Dariusz Zawadka 
aktywny forumowicz


Imię: Darek
Nazwisko: Zawadka
Dołączył: 09 Wrz 2008

Skąd: Góra Kalwaria
Wysłany: 01-03-2009, 8:56    

Podchodząc do pracy przy pomocy pił łańcuchowych nie można sobie pozwolić na chwilę nieuwagi. Każde cięcie powinno być przemyślane ze wzlędu na możliwość odbicia i nie tylko. Mając na uwadze kierunek w którym piła może odbić nie powinno się tam znajdować np. nasza noga lub głowa. Ważna jest pozycja podczas pracy i prawidłowe trzymanie piły. Jeżeli nie zna się podstawowych zasad pracy z takim urządzeniem odradzam początkującym próby ułatwiania sobie rzeźbienia przy pomocy pił łańcuchowych. Natomiast Ci którzy już opanowali pracę tymi piłami niech nie wpadają w rutynę i podchodzą do rzeźbienia tak jakby byli początkujący. Często wypadkom ulegają zawodowi pilarze którzy zapominają o podstawowych zasadach lub chcą sobie przyśpieszyć pracę omijając te zasady.
Ja często używam piły łańcuchowej podczas rzeźbienia i pielęgnacji 8 hektarów lasu. Wiem, że jest to bardzo pomocne ale też bardzo niebezpieczne narzędzie.
Warto też przy pracy używać maski ochronnej, która zabezpieczy twarz przed odpryskami.
_________________
Darek Z.
 
 
wowo 
aktywny forumowicz

Dołączył: 22 Gru 2008

Skąd: czarnów
Wysłany: 01-03-2009, 10:44    przypadek wowo

Miało to miejsce w styczniu tego roku w trakcie przygotowywania drzewa do sezonowania. W trakcie nawiercania rdzeni w klocach, pracując w bałaganie, w małym kącie podwórka, przez nieuwagę i bałaganiarstwo w wiertło wkręcił mi się przewód od wiertarki. Rękawiczki bawełniane miałem mokre od śniegu i soków drewka. Wszystko potoczyło się tak szybko, że nie pamiętam już czy "kopnął" mnie prąd, czy nie.... niemniej kabel latał mi przed oczami. Masakra. Wszystko przez nieostrożność i złe przygotowanie do pracy !
 
 
frowak 
Przyjaciel.Imię: Ireneusz
Nazwisko: Sokół
Dołączył: 01 Sty 2009

Skąd: Lądek Zdr. Dolnośląskie
Wysłany: 01-03-2009, 11:21    

Muszę uważać więc żeby mi kabla nie wkręciło do mojej pilarki :lol: :->
A tak serio. Wowo- fajnie że piszesz o swoich doświadczeniach, ale nie wydaje Ci się że w troszkę jakby niestosownym miejscu???
Nie obraź się proszę, ale w taki sposób robi się młyn.
Jest temat "Ku przestrodze- jak nie należy pracować"- może tam było by lepiej?
Albo poczekaj na "Elektronarzędzia" . Jeszcze go nie ma, ale z pewnością powstanie.
Ten post kieruję do wszystkich użytkowników.
Nie piszcie gdzie popadnie!! Znajdźcie sobie odpowiedni dział/temat dla zamieszczanych przez siebie treści!
Dla dobra własnego i wszystkich pozostałych użytkowników.
_________________
Ireneusz Sokół
 
 
wowo 
aktywny forumowicz

Dołączył: 22 Gru 2008

Skąd: czarnów
Wysłany: 01-03-2009, 11:50    upssss

o rzeczywiście pomyliłem się. Miałem w głowie ten dział "jak nie należy pracować" a wciąłem się w "pilarki... mea culpa..może administrator przeniesie post... jeszcze raz przepraszam...
 
 
frowak 
Przyjaciel.Imię: Ireneusz
Nazwisko: Sokół
Dołączył: 01 Sty 2009

Skąd: Lądek Zdr. Dolnośląskie
Wysłany: 02-03-2009, 7:12    

Budowa przenośnych pilarek łańcuchowych do drewna

Budowa elektrycznych i spalinowych przenośnych pilarek łańcuchowych przedstawiona na rysunkach. W kolorze czerwonym elementy służące do ochrony użytkownika przed urazami.
Spalinowa pilarka do drewna


Elektryczna pilarka do drewna

Podstawowe elementy przenośnych pilarek łańcuchowych do drewna związane z bezpieczeństwem użytkowania:
1 - osłona przednia ręki (hamulec piły łańcuchowej),
2 - uchwyt przedni,
3 - uchwyt tylny,
4 - osłona tylna ręki,
5 - osłona prowadnicy i piły łańcuchowej (używana podczas transportu pilarki),
6 - wychwytnik piły łańcuchowej,
7 - oporowy zderzak zębaty (ostroga),
8 - elementy włączająco – wyłączające,
9 - prowadnica,
10 - piła łańcuchowa.


Źródło: Centralny Instytut Ochrony Pracy
_________________
Ireneusz Sokół
 
 
wowo 
aktywny forumowicz

Dołączył: 22 Gru 2008

Skąd: czarnów
Wysłany: 02-03-2009, 8:45    :-)

Frowak, moich przeprosin nie przyjąłeś ??? Na wszystko taki "podkręcony jesteś... a na spalinówki chyba szczególnie.... kultura by wymagała że jak sie "pokornie korzę" to jakoś reagujesz... a Ty tylko "rżnięcie" masz w głowie.... :-)
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template Chronicles v 0.2 modified by Nasado S.Kwasniak 2007 Done by Rzezbiarz
Wszystkie prawa zastrzeżone